Zaznacz stronę

                                  Plastmal

                                                             since 1991

 

Firma PLASTMAL od ponad dwudziestu lat zajmuje się produkcją i wdrażaniem  profesjonalnych środków smarnych MOTOR-LIFE PROFESSIONAL. Środki te oparte są na  bazie unikatowej technologii powodującej radykalne zmniejszenie tarcia na styku metal-  metal.

Zastosowana w naszych środkach smarnych formuła (siatka molekularna) została  opracowana w laboratoriach wojskowych zgodnie z normami technologii militarnej.

W oparciu o tę technologię wytwarzamy i dostarczamy środki smarne o wyjątkowo  skutecznym działaniu w porównaniu z powszechnie stosowanymi środkami smarnymi.

Tradycyjne środki smarne, które nie posiadają w sobie tej unikatowej technologii, często  nie są w stanie sprostać oczekiwaniom użytkowników, co do długości czasu pracy maszyn  i urządzeń. Konsekwencją tego są wymierne straty finansowe.

Od wielu lat, duże firmy liczące się na rynku, stosując nasze produkty smarne z grupy  MOTOR-LIFE PROFESSIONAL zaobserwowały to, co potwierdziły badania, a mianowicie: po  zastosowaniu produktów posiadających Molekularną Ochronę Metalu uzyskano 2-3-krotnie  dłuższy międzynaprawczy czas pracy elementów trących tj. przegubów, łożysk, tulei,  sworzni, kół zębatych, łańcuchów itp. w porównaniu do stosowanych wcześniej

Nasze środki smarne z grupy MOTOR-LIFE PROFESSIONAL zostały  przebadane przez następujące instytuty i ośrodki badawcze:

  1. Wydział Mechaniki Instytutu Budowy Maszyn i Pojazdów Uniwersytetu  Zielonogórskiego.
  2. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Lędziny.
  3. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.
  4. Instytut Technologii Eksploatacji Zakład Tribologii Radom.
  5. INOVA Centrum Innowacji Technicznych przy KGHM S.A. Lubin.
  6. Politechnika Śląska Instytut Mechanizacji Górnictwa Gliwice.
  7. Laboratorium Badawcze ANGA Polskie Centrum Akredytacji.
  8. Akademia Morska w Gdyni Katedra Siłowni Okrętowych
  9. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Wyniki badań laboratoryjnych wskazują  , że stosowanie naszych środków smarnych z grupy MOTOR-LIFE PROFESSIONAL powinno wydłużyć dwu-trzykrotnie czas pracy urządzeń  , w porównaniu do czasu pracy urządzeń  smarowanych środkami czołowych producentów . Uzyskane wyniki badań zostały wielokrotnie potwierdzone w realnych warunkach eksploatacyjnych poprzez użytkowników stosujących nasze środki smarne  (patrz : ” referencje ” ) .   

Firma PLASTMAL posiada w swojej ofercie kilka linii produktów:

linia MOTOR-LIFE PROFESSIONAL – profesjonalne środki smarne przeznaczone do stosowania w przemyśle,

linia MOTOR-LIFE WIELOZADANIOWY – środki smarne przeznaczone do centralnego smarowania oraz przez kalemitkę,

linia MOTOR-LIFE – środki smarne do motoryzacji,

linia 2Clean – do czyszczenia samochodów, motocykli,

linia 2Clean – do czyszczenia domu i biura,

Są to produkty najwyższej światowej jakości, wszystkie wysoko cenione i sprawdzone przez różne firmy, organizacje konsumenckie i ekspertów niezależnych. Jesteśmy przekonani, że produkty te uzyskają Państwa aprobatę i uznanie.

 

Udostępnij