Zaznacz stronę

BADANIA

Firma PLASTMAL od dwudziestu lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych środków smarnych pod własną marką MOTOR-LIFE, na bazie unikatowych technologii, powodujących radykalne zmniejszenie tarcia, na styku metal-metal. Celem naszym jest wytwarzanie i dostarczanie najlepszych środków smarnych o wyjątkowo skutecznym działaniu w porównaniu z powszechnie stosowanymi środkami smarnymi.
Inspiracją do badań i rozwoju naszych produktów jest niezadowolenie użytkowników z dotychczas stosowanych środków smarnych renomowanych fi rm. Te środki smarne nie spełniają ich oczekiwań powodując przedwczesne zużycie i awarie maszyn i urządzeń. Konsekwencją tego są wymierne straty finansowe.
Nasze produkty są rozwiązaniem tych problemów.

Nasze środki smarne z grupy MOTOR-LIFE PROFESSIONAL zostały  przebadane przez następujące instytuty i ośrodki badawcze:

  1. Wydział Mechaniki Instytutu Budowy Maszyn i Pojazdów Uniwersytetu  Zielonogórskiego.
  2. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Lędziny.
  3. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.
  4. Instytut Technologii Eksploatacji Zakład Tribologii Radom.
  5. INOVA Centrum Innowacji Technicznych przy KGHM S.A. Lubin.
  6. Politechnika Śląska Instytut Mechanizacji Górnictwa Gliwice.
  7. Laboratorium Badawcze ANGA Polskie Centrum Akredytacji.
  8. Akademia Morska w Gdyni Katedra Siłowni Okrętowych
  9. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Wyniki badań laboratoryjnych wskazują  , że stosowanie naszych środków smarnych z grupy MOTOR-LIFE PROFESSIONAL powinno wydłużyć dwu-trzykrotnie czas pracy urządzeń  , w porównaniu do czasu pracy urządzeń  smarowanych środkami czołowych producentów . Uzyskane wyniki badań zostały wielokrotnie potwierdzone w realnych warunkach eksploatacyjnych poprzez użytkowników stosujących nasze środki smarne  (patrz tez: ”Referencje i Opinie” ) .  

Poniżej prezentujemy wybrane badania:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego


ksiazka-badan-centrum

Instytut Nafty i Gazu


ksiazka-badan-nafta

INOVA Centrum Innowacji Technicznych


ksiazka-badan-inova

Udostępnij